Приветствие ректора

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова сьогодні – провідний вищий навчальний заклад в Україні, що готує фахівців для суднобудівної і суміжних галузей промисловості і народного господарства. За свою більш ніж 85-річну історію підготував майже 50 тисяч фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування.

Сьогодні до складу університету входять: 9 інститутів, 2 факультети, багатопрофільний Морський ліцей, філія у м. Херсоні, відділення та навчально-консультаційні пункти у 3 містах України. У НУК навчаються понад 12 тисяч студентів за 26 напрямами та 30 спеціальностями.

Університет забезпечує підготовку інженерних та наукових кадрів високої кваліфікації – молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів; сучасний рівень наукових досліджень і підготовки викладачів, кандидатів і докторів наук.

Навчально-виховний процес у НУК забезпечують 57 кафедр, на яких працюють більше 600 викладачів, з них 68 докторів наук, професорів та 256 кандидатів наук, доцентів. Серед вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівня акредитації у Миколаївській області НУК протягом багатьох років посідає провідне місце за чисельністю студентів, спеціальностей, викладачів із вченими ступенями та званнями, наукових шкіл та напрямів наукових досліджень.

В університеті сформована й успішно діє інфраструктура планування та проведення наукових досліджень, основу якої складають: науково-експертна рада університету, науково-технічні ради за напрямками досліджень, 15 наукових шкіл, зокрема "Дослідження морехідних якостей та проектування нових типів суден", "Підготовка та спалювання палив", "Паяння та зварювання тиском у вакуумі", "Кондиціонування та холодильна техніка", "Перспективні енергетичні технології", "Газотермічні покриття". Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих лабораторій та 6 науково-технічних центрів, серед яких центри метрологічної атестації поліметричних систем, підводної техніки, енергозбереження, екологічної безпеки.

Серед наших випускників відомі вітчизняні вчені і кораблебудівники зі світовим ім'ям: О.Г. Архангородський (засновник наукових шкіл будівельної механіки в МКІ і дослідження довговічності суден рибопромислового флоту в Калінінграді), В.М. Бузнік (член-кореспондент АН УРСР, відомий вчений в галузі теплотехніки), Я.Й. Войткунський (відомий фахівець в галузі теорії корабля і гідромеханіки), А.Б. Ганькевич (директор суднобудівного заводу імені 61 комунара, директор Чорноморського суднобудівного заводу (ЧСЗ), ініціатор, який розпочав будівництво авіаносних кораблів на ЧСЗ), Є.П. Єгоров (генеральний директор Північного машинобудівного підприємства (СМП, м. Северодвінськ, 1952–1972 рр.) – під його керівництвом СМП побудував у 1957 році перший в СРСР атомний підводний човен "Ленінський комсомол", всього 70 АПЧ, у народі його називали головний будівельник атомного флоту країни), В.Ф. Заботін (генеральний директор Херсонського виробничого суднобудівного об'єднання – ініціатор активного впровадження сучасних технологій і автоматичного зварювання у вітчизняному суднобудуванні), С.М. Ковальов (головний конструктор ЛПМБ "Рубін" (м. Ленінград) – видатний творець атомних підводних човнів СРСР і Росії, у тому числі "найстрашнішої" АПЧ "Тайфун", за його проектами побудований 91 АПЧ), Б.І. Купенський (головний конструктор проектів Північного проектно-конструкторського бюро (м. Ленінград) – головний конструктор принципово нових бойових кораблів у світовій практиці – великих протичовневих кораблів (ВПК) і ударного атомного крейсера "Кіров"), І.І. Носенко (нарком суднобудівної промисловості СРСР, у перший рік Великої Вітчизняної війни 1941–1945 р.р. організовував і керував евакуацією важкої промисловості на Схід країни, забезпечив розвиток танкової промисловості, керував післявоєнним відновленням і розвитком суднобудівної промисловості країни, похований у Кремлівській стіні), Г.Л. Просянкін (директор машинобудівного підприємства "Звездочка", директор Північного машинобудівного підприємства (1972–1986 рр.), директор НПО "Звездочка" (м. Северодвінськ) – під його керівництвом було побудовано близько 108 АПЧ), Є.В. Товстих (директор Ленінградського Балтійського суднобудівного заводу, ректор Ленінградського кораблебудівного інституту протягом 31 року), Г.М. Чернишов (начальник і головний конструктор СПМБ машинобудування "Малахіт" (м. Ленінград) – творець наймалошумнішої АПЧ – "Акула", за його проектами побудовано 54 АПЧ). Це лише невеликий перелік знаменитих кораблебудівних прізвищ, він істотно більше.

Університет має п'ять навчальних корпусів, серед яких відновлене студентське містечко в зеленій зоні півострова між річками Інгул і Південний Буг, два фізкультурно-оздоровчих комплекси, два студентських гуртожитки і два житлових будинки, у яких створені умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культури, наукового й інтелектуального розвитку, відпочинку і заняття особистими захопленнями всього 12-тисячного колективу. Безпосередньо на березі Чорного моря в курортних місцях області (у м. Очакові й у селищі Коблево) знаходяться комфортабельні університетські оздоровчі зони відпочинку, у яких студенти і співробітники університету можуть улітку провести незабутні дні і відпочити.

 
Запрошую Вас до нашого університету та сподіваюся на Ваше плідне співробітництво.
 
З ПОВАГОЮ
РЕКТОР НУК, ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ
СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ РИЖКОВ